Burn-out preventie

Het preventie programma is bedoeld voor iedereen die voelt dat een burn-out zich aandient. En dat wil je natuurlijk het liefst voorkomen. Het blijft een hele uitdaging om een burn-out te voorkomen, daarom kun jij nu kiezen voor Paul’s buitencoaching. Een coach die samen met jou een ander pad loopt.

Er is een speciaal preventieprogramma gemaakt van 1 intakegesprek en 5 wandelsessies.

Vooraf aan je intakegesprek stuur ik je een vragenlijst die gebruikt wordt om te bepalen in welke mate je burn-out gevaar loopt. Dat vormt de basis voor het preventie traject.

Het is de vraag of er een klik is tussen ons twee. Je kunt tijdens een intake wandelsessie kennis maken. De intake kost € 75,=. Als je het hele traject afneemt, dan krijg je de intakekosten als korting.

Maak je geen gebruik van mijn preventie traject, dan vernietig ik jouw vragenlijst na vier weken.

Hoe gaat een traject in zijn werk?

De zes sessies, intake en 5 coaching wandelingen, duren twee uren per wandelsessie.

  • We zijn 1,5 uur al wandelend bezig met jouw buitencoaching. Dit is het moment waarop de magie tussen jou en Paul plaatsvindt. De magie naar jouw tevredenheid.
  • Jij bepaalt tijdens de intake wat je wil bereiken en wanneer je tevreden bent.
  • Tussen de wandelsessies werk jij aan het bereiken van deze tevredenheid.
  • We sluiten een half uur af. Dit half uur gebruiken we om iets te drinken, maken we een vervolgafspraak en bespreken we de stappen die jij onderneemt voor de volgende wandelsessie.
  • Jij investeert geld en tijd in dit programma.
  • De wandelcoach investeert in de voorbereiding van de wandelgesprekken, bedenkt toepasbare werkvormen en noteert de afspraken.
  • Er volgt altijd een e-mail met de afspraken voor de volgende wandelsessie.